Datová uložiště

Ukládání a další práce s velkými objemy dat.

Řešení je určeno pro

  • malé a střední firmy
  • střední a velké skupiny

K hlavním součástem IT infrastruktury patří kromě spolehlivých a výkonných serverů umístěných zabezpečených prostorách s dostatečnou konektivitou především síťová a komunikační infrastruktura, zařízení pro ukládání dat (storage), prvky síťové bezpečnosti či klientská vrstva. Vše pospolu tvoří vzájemně provázaný celek, který má za úkol vytvořit optimální provozní prostředí pro uživatelské aplikace, zajistit jejich ochranu a spolehlivost.

Datová uložiště

V posledních několika letech dochází k obrovskému nárůstu objemu ukládaných dat a důrazu na jejich dostupnost a zálohování. To vede k tomu, ze se data přesouvají z disků přímo připojených k serverům na specializovaná úložná zařízení – diskové pole. Jejich architektura je navržena tak, aby umožňovala rychlý přistup k datům a poskytovala rozšiřující funkce pro práci s těmito daty – vytváření snapshotů, replikace a reduplikace dat atd. Z principu přístupu k úložné kapacitě rozdělujeme disková pole do dvou hlavních skupin – bloková zařízení, která pracují s bloky úložné kapacity a dále pak systémy, které prezentují úložný prostor pro přímé ukládání souborů prostřednictvím protokolů CIFS resp. NFS. Mimo to existují tzv. Unified Storage, které poskytují oba tyto typy přístupu a která přináší všechny výhody tohoto konceptu spolu s jednoduchou správou, spolehlivostí a výkonem.