Virtualizace serveru a využití výkonu

Sdílení výkonu a efektivnější využití IT zdrojů.

Řešení je určeno pro

  • malé a střední firmy
  • střední a velké skupiny

K hlavním součástem IT infrastruktury patří kromě spolehlivých a výkonných serverů umístěných zabezpečených prostorách s dostatečnou konektivitou především síťová a komunikační infrastruktura, zařízení pro ukládání dat (storage), prvky síťové bezpečnosti či klientská vrstva. Vše pospolu tvoří vzájemně provázaný celek, který má za úkol vytvořit optimální provozní prostředí pro uživatelské aplikace, zajistit jejich ochranu a spolehlivost.

Virtualizace

Princip virtualizace spočívá ve vytváření virtuálních serverů, které jsou instalovány na fyzické servery. V praxi je pak na jednom fyzickém serveru provozováno několik serverů virtuálních. Virtuální servery sdílí výkon a dokážou efektivněji využít prostředků fyzického serveru a tím lépe zhodnocují finanční prostředky vložené do pořízení serverové infrastruktury. Nespornou výhodou virtualizace je logické oddělení provozu aplikací a služeb pomocí virtuálních serverů na jednom fyzickém serveru, což má zásadní vliv na stabilitu a funkčnost. Některé aplikace provozované na serverech se mohou navzájem negativně ovlivňovat a může docházet ke kolizím, které následně mohou způsobit havárii serveru. Při použití virtualizace běží každá takováto aplikace na jiném virtuálním serveru a ke kolizím nedochází. Přitom se stále používá pouze jeden fyzický server a není nutné kvůli takovéto situaci pořizovat server nový. Použití virtualizace přináší ještě jednu zásadní výhodu. Virtuální servery lze poměrně snadno zálohovat a obnovovat a to například i před plánovanými aktualizacemi. Pokud dojde k poruše serveru, lze v mnohem kratší době zprovoznit virtuální server a nemusí to být vždy nutně na stejném fyzickém serveru. Takto lze zajistit operativnější a efektivnější využití IT zdrojů.