Zálohování

je založeno na Open Source software pro backup a restore, profesionálních službách a podpoře zákazníka.

Řešení je určeno pro

 • malé a střední firmy
 • střední a velké skupiny
 • do datových center
 • všechna odvětví (Telco, Finance, Vzdělávání, Státní správa, Zdravotnictví, …)
 • firmy, které nechtějí kupovat a udržovat drahá proprietární řešení

K hlavním součástem IT infrastruktury patří kromě spolehlivých a výkonných serverů umístěných zabezpečených prostorách s dostatečnou konektivitou především síťová a komunikační infrastruktura, zařízení pro ukládání dat (storage), prvky síťové bezpečnosti či klientská vrstva. Vše pospolu tvoří vzájemně provázaný celek, který má za úkol vytvořit optimální provozní prostředí pro uživatelské aplikace, zajistit jejich ochranu a spolehlivost.

Z pohledu managementu

 • dává jistotu, že firemní data je možné v případě nutnosti kdykoliv obnovit
 • odstraňuje vysoké a neodůvodněné částky na nákup řešení pro zálohu a obnovu dat
 • snižuje náklady na vlastnictví takových řešení

Z pohledu koncového uživatele

 • zajistí snadnou a rychlou obnovu ztracených dat
 • zajistí, že data na osobních nebo přenosných počítačích budou součástí firemní strategie zálohování a obnovy.

Z pohledu IT oddělení

 • je rozhodnutí pro řešení, které splňuje specifické požadavky firmy nebo odvětví
 • je rozšiřitelné a bude jej tak možné používat i v budoucnu
 • dostává nejvyšší kvalitu podpory se snadnou dostupností
 • zajišťuje, že žádná IT infrastruktura nebude vynechána
 • ve spolupráci s dodavatelem reaguje na požadavky na dotvoření a pokrytí specifických potřeb
 • umožňuje zvýšit výkon záloh/obnovy pomocí konzultací a ladění databáze
 • přes administrační rozhraní podporuje potřeby záloh/obnovy celé organizace
 • má program školení, který zajistí, že celé řešení bude optimálně využíváno
Obr.1 - Obrázek zobrazuje architekturu zálohovacích systémů a je příkladem architektury klient-server. Backup server je znázorněn objektem „Director“, správce zařízení pro zápis objektem „Storage Daemon“ a zálohovací klienti obrázky „tučňáka“, „Windows“ a „Apple“. Web interface, GUI console a znaková konzole ukazují způsob správy systémů zálohování dat. Na „Director“ navazuje katalog s informacemi o zazálohovaných datech a v horní části obrázku jsou znázorněny objekty pro zápis dat (disky, DVD, single páskové mechaniky a páskové knihovny.